Wednesday, September 23, 2015

Days of the Week (YouTube video)

Dni tygodnia

1.     Poniedziałek (Monday)- po niedzieli = after Sunday
2.     Wtorek (Tuesday)- wtóry = second
3.     Środa (Wednesday)- środek = the middle
4.     Czwartek (Thursday)- czwarty = the fourth
5.     Piątek (Friday)- piąty = the fifth
6.     Sobota (Saturday)- compare to: Sábado or Sabbath
7.     Niedziela (Sunday)- nie działać = do not work J

No comments:

Post a Comment