Friday, September 19, 2014

Polish tongue-twisters :)

Enjoy the VIDEO :)

Chrząszcz brzmi w trzcinie  - a beetle buzzes in the reeds
Korale koloru koralowego – coral-colored coral necklace
Dziewięćdziesiąt dziewięć groszy -99 cents
Plac Trzech Krzyży – Three Crosses Square (in Warsaw)
Suwalszczyzna – Suwałki Region (northeastern Poland)
Kopalnia soli w Wieliczce- Wieliczka Salt Mine
Barszcz z uszkami – borsch with dumplings
Schabowy z mizerią – pork chop with cucumber salad
Kluski śląskie – potato dumplings
Jajecznicza ze szczypiorkiem – scrambled eggs with chives
Polska jest przepiękna – Poland is the most beautiful

No comments:

Post a Comment